Rok 2002

Nagrodę TOTUS 2002 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Joanna i Aleksander Płotniccy – za wieloletnią wszechstronną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, za tworzenie dla nich atmosfery domu rodzinnego i dbałość o duchowość chrześcijańską; Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – za nowe, twórcze i kompleksowe inicjatywy dla poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji i integracji ze zdrową częścią społeczeństwa, rozwijane nieprzerwanie od 1995 r.

 

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Henryk Mikołaj Górecki, za całokształt osiągnięć twórczych, za rozsławienie w świecie polskiej szkoły muzycznej, za współczesny wyraz inspiracji religijnych w muzyce; Zygmunt Kubiak, w uznaniu ponad 50 lat wybitnej twórczości, w szczególności za płynące z niej humanistyczne przesłanie ukazywane na przykładzie wielkiej tradycji kulturowej Europy.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymał Zamek Królewski w Warszawie – za pełnienie roli żywego centrum kultury polskiej, promieniującego na Polskę i świat, w szczególności za osiągnięcia wystawiennicze ostatnich lat.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Międzywydziałowy Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za ponad dwudziestoletnią pracę dokumentacyjną, wydawniczą i naukowo-dydaktyczną, związaną z nauczaniem i misją pasterską Ojca Świętego Jana Pawła II, podejmującą problematykę etyki społecznej, godności małżeństwa i rodziny, nienaruszalności ludzkiego życia i powszechności norm moralnych; Fundacja “Instytut Tertio Millennio”, za wieloletnie propagowanie nauczania Jana Pawła II w ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą, organizowanie międzynarodowych seminariów naukowych i kursów z zakresu społecznego nauczania Kościoła oraz liczne publikacje o tej tematyce.

 

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę TOTUS otrzymał Program “Ziarno” Redakcji Programów Katolickich TVP – za wyjątkowy charakter programu i wysoki jego poziom, utrzymywany przez lata, za radosne propagowanie nauki Kościoła wśród najmłodszych, szczerość i spontaniczność, za melodyjne kompozycje piosenek “Arki Noego”, która często gości w programie.