Rok 2005

Nagrodę TOTUS 2005 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Redakcja Mszy św. radiowej – Emitowana od 25 lat na falach Polskiego Radia coniedzielna Msza św., wyrastająca z ducha porozumień sierpniowych 1980 r., stanowi nie tylko zdobycz społeczeństwa, odzyskującego swoją tożsamość, lecz jest także długotrwałym i ważnym dziełem formacji i edukacji tego społeczeństwa. Jan Jakub Wygnański – Za długoletnią owocną pracę dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za zasługi dla powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych.

 

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę TOTUS otrzymał Marek Piwowski – za film „Oskar” i wyrażone w nim świadectwo ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej nadziei w obliczu pozornych przegranych.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii przyznano Muzeum Powstania Warszawskiego – za rolę, jaką Muzeum odgrywa dla ocalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim i oddania sprawiedliwości jego Bohaterom, za prowadzone przez Muzeum prace naukowe i dokumentacyjne, przede wszystkim za wielkie dzieło edukacji nowych pokoleń, dokonywane przy użyciu nowatorskich środków.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Dwie równorzędne nagrody otrzymali:

Ojciec Jan Góra OP – za pracę dla konkretnego wcielania w życie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, która zaowocowała powstaniem ważnej rzeczywistości społecznej, jaką jest Ruch Legnicki i duchowe ożywienie szerokich rzesz młodzieży. “Tygodnik Powszechny” – za kilkudziesięcioletnie zasługi “Tygodnika” dla prezentowania myśli Jana Pawła II (a wcześniej jeszcze Karola Wojtyły) i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim.

 

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Kapituła postanowiła przyznać nagrodę wszystkim tym licznym ludziom mediów, którzy w pamiętnych dniach pierwszej połowy kwietnia br. – w okresie odchodzenia Jana Pawła II, żałoby po jego śmierci i oczekiwania na wybór nowego papieża – tak pięknie i skutecznie służyli budowaniu wspólnoty Polaków wokół tego, co najważniejsze.