Rok 2009

Około 6,9 mln zł zebralno podczas IX Dnia Papieskiego, obchodzonego w całej Polsce 11 października 2009 r. pod hasłem „Jan Paweł II – Papież wolności”. Dzięki Państwa hojności, w dziesiątym roku istnienia naszej Fundacji liczba osób objętych programem stypendialnym wzrosnąć miała do 2300.

Stypendia przyznawane są zdolnym uczniom z ubogich rodzin, mieszkającym w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. W zbiórce przykościelnej i publicznej na fundusz stypendialny wzięło udział ok. 100 tys. wolontariuszy z całej Polski. Kwesta uliczna przyniosła 516 361,73 zł, a akcja telefoniczna i SMS 261 036,54 zł. Wpłaty z parafii w Polsce i za granicą wciąż napływają. Już teraz wiadomo jednak, że zbiórka kościelna przyniesie ponad 6 mln zł.

Po raz piąty Dzień Papieski obchodzony był bez Jana Pawła II i w łączności duchowej z papieżem Benedyktem XVI. Jego hasło miało szczególny charakter ze względu na rocznice ważnych wydarzeń w najnowszej historii Polski, przede wszystkim pierwszej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny oraz odzyskania pełnej suwerenności w roku 1989. Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do wiernych list pasterski, odczytany we wszystkich parafiach 4 października. W telewizji orędzie wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

W kościołach całej Polski modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. W Warszawie i Krakowie uroczystym mszom świętym przewodniczyli abp Tadeusz Gocłowski i kard. Stanisław Dziwisz.
Dzień Papieski pełen był wydarzeń upowszechniających nauczanie papieskie: paneli dyskusyjnych, konferencji naukowych, happeningów. Nie brakowało koncertów, spektakli i innych przedsięwzięć artystycznych. W obchody aktywnie włączyła się Polonia – Dzień Papieski obecny był w 80% duszpasterstw polonijnych w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Uczestników obchodów pozdrowił papież Benedykt XVI w czasie modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Centralne obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się 10 października sesją naukową na Uniwersytecie Warszawskim. Wieczorem na Zamku Królewskim po raz dziesiąty wręczono Nagrody TOTUS, nazywane „katolickimi Noblami”. Następnego dnia tysiące warszawian bawiło się na koncercie „Papież poeta: Na spotkanie wolności”, w którym polscy i zagraniczni artyści zaprezentowali muzyczne interpretacje wierszy Karola Wojtyły. Koncert w TVP1 obejrzało 1,2 mln widzów.

Kampania społeczna Dnia Papieskiego prowadzona przez Fundację Świętego Mikołaja trwała od 15 września do 11 października i objęła telewizję, radio, prasę, Internet i nośniki reklamy zewnętrznej. Powierzchnię reklamową w większości pozyskano bezpłatnie.