Abp Andrzej Dzięga, metropolitan szczecińsko – kamieński

Pupils of “Dzieło Nowego Tysiąclecia” are the breath of the pontificate of st. John Paul II.