Rok 2003

Dzień Papieski to dzień wdzięczności, łączności duchowej i promocji nauczania Jana Pawła II. W 2003 roku obchodzony był po raz trzeci pod hasłem „Jan Paweł II – Apostoł jedności”.

III Dzień Papieski miał cztery wymiary:
Wymiar duchowy
Dzień Papieski to dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego intencji. We wszystkich parafiach, w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski, został odczytany list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Na wszystkich szczeblach nauczania szkolnego przeprowadzone zostały także katechezy skoncentrowane na osobie i posłannictwie Jana Pawła II. W całej Polsce odprawiano Msze św. w Jego intencji, podczas których wygłoszono homilie poświęcone nauczaniu Ojca Świętego. Organizowano również nabożeństwa oraz czuwania nocne połączone z medytacją nad papieskimi tekstami w ponad 5000 kościołach w całej Polsce. W wielu parafiach organizowano pielgrzymki do miejsc związanych z osobą Ojca Świętego. We wszystkich diecezjach w kraju odbyły się uroczyste „Apele modlitewne z Ojcem Świętym”. W niektórych parafiach, z których pochodzą stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Msze św. były także wyrazem wdzięczności za „papieskie stypendia”. Tysiące wiernych uczestniczyło w nabożeństwach różańcowych, gromadząc się pod pomnikami Jana Pawła II. W białostockiej katedrze kilkadziesiąt par małżeńskich odnowiło swoje przyrzeczenia małżeńskie, a studenci z elbląskich uczelni nieprzerwanie przez wiele godzin czytali encykliki Jana Pawła II. W niedzielę papieską między Watykanem, Częstochową, Warszawą, Krakowem i Wadowicami utworzono telemost, dzięki któremu tysiące wiernych zgromadzonych na ulicach i przed telewizorami mogło wspólne połączyć się z Domem Papieskim w Watykanie. W Białogardzie, Przemyślu, Zamościu i wielu innych miastach obchody Dnia Papieskiego połączono z Dniami Kultury Chrześcijańskiej. Podczas tych uroczystości rozdano 7,5 mln obrazków z cytatami z przemówień Jana Pawła II.
Wymiar intelektualny
Miał na celu przybliżenie wiernym treści nauczania Ojca Świętego i wiedzy o Jego pontyfikacie, widzianych pod kątem hasła Dnia Papieskiego 2003 roku: „Jan Paweł II – Apostoł jedności”. W Auli Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, 11 października, odbyła się międzynarodowa sesja naukowa, której główny referat zatytułowany „Jan Paweł II – Apostoł jedności” dla całego świata wygłosił gość z Watykanu, ks. kard. Giovanni Battista Re – Prefekt Kongregacji Biskupów. Liczne środowiska Klubów Inteligencji Katolickiej i Akcji Katolickiej w całej Polsce zorganizowały też kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem było nauczanie Jana Pawła II. W szkołach i parafiach przeprowadzane były konkursy wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II, a także konkursy plastyczne, w których najczęściej udział brały dzieci uwieczniające Ojca Świętego na rysunkach i wysyłające kartki z życzeniami.
Wymiar artystyczny
W wigilię Dnia Papieskiego (11 października) na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano po raz czwarty nagrody TOTUS. Te najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Kościele katolickim w Polsce otrzymali: siostra Małgorzata Chmielowska, Piotr Pawłowski, Adam Bujak, o. Adam Bujnowski, Katolicka Agencja Informacyjna oraz twórcy filmu Edi. Na gali wręczenia nagrody TOTUS ogłoszeni zostali również laureaci drugiej edycji Konkursu Akademickiego o indeks im. Bp. Jana Chrapka.
Ponad 300 artystów, 30 osobowa orkiestra, 20 solistów, 5 zespołów, 100 oazowiczów z Ruchu „Światło-Życie”, 56-osobowa dziecięca orkiestra dęta, aktorzy i kapele ludowe oraz grupa solistów włoskich wystąpili w niedzielnym Wielkim Koncercie Galowym w Teatrze Wielkim w Warszawie, dedykowanym Janowi Pawłowi II. Na potrzeby koncertu został napisany m.in. specjalny utwór, zatytułowany Pięć Przypowieści. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyło także 30 innych dużych wydarzeń artystycznych zorganizowanych przez różne środowiska w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Ełku, Gdańsku, Gliwicach, Gnieźnie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Raciborzu, Radomiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Stalowej Woli, Szczecinie i Kamieniu Pomorskim, Stargardzie Szczecińskim, Siedlcach, Słupsku, Tarnowie, Toruniu, Włocławku i Wrocławiu.
Wiele teatrów (m.in. Teatr im. Józefa Węgrzyna w Ełku) wystawiało dramaty Przed sklepem jubilera i Tryptyk Rzymski. Te same dramaty były tematem spotkań i wieczorków poetyckich. Wierni spotykali się także z kolegami Karola Wojtyły z czasów szkolnych. Dużą popularnością cieszyły się wystawy wydawnictw poświęconych osobie Jana Pawła II oraz wystawy fotograficzne takie, jak wystawa pt. Pielgrzymki Polskie, autorstwa Adama Bujaka. W wielu szkołach organizowano konkursy recytatorskie, podczas których prezentowano poezję Karola Wojtyły. Odbyły się nawet Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Biskupa.
Wymiar konkretnej solidarności
Wyrazem tej solidarności była zbiórka pod hasłem Dzielmy się miłością, w której brało udział 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk. Owocem tej akcji było zebranie 3,752 mln złotych. Z akcji sms-owej „Życzenia dla Ojca Świętego – stypendia dla młodych”, podczas której napłynęło 40 171 sms-ów z życzeniami, spodziewany jest przychód ponad 80 tys. zł. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W większości miast zbierano pieniądze na rzecz Funduszu stypendialnego także podczas koncertów. Przeprowadzono również na ten cel szereg aukcji dzieł sztuki. Licytowano nawet łakocie z wizerunkami Ojca Świętego.