Rok 2004

Dzień Papieski – dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji Jego nauczania obchodzony był już po raz czwarty. Jak zawsze przypadał w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Obchody Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju” połączone były z jubileuszem 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny.

 

W przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Papieskiego zaangażowały się dziesiątki tysięcy osób ze wspólnot parafialnych, organizacji katolickich i społecznych, ruchów i stowarzyszeń, a także dziennikarze ogólnopolskich i lokalnych mediów. W skład ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego weszli przedstawiciele Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Klubów Inteligencji Katolickiej, Ruchu “Światło-Życie”, Duszpasterstw Akademickich oraz trzech organizacji harcerskich: Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”. Całość przygotowań koordynowała Fundacja Episkopatu Polski “Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zarówno centralne obchody Dnia Papieskiego w Warszawie, jak i odbywające się we wszystkich diecezjach i parafiach w całej Polsce, przebiegały w czterech głównych wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym oraz w wymiarze konkretnej solidarności z potrzebującymi.

W niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski we wszystkich kościołach w Polsce odczytany został specjalny list Biskupów polskich do wiernych. Właściwe Komisje Episkopatu przygotowały projekty katechez i homilii na Dzień Papieski, nawiązujące do hasła: „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”.