Rok 2005

7,1 mln złotych zebrano w czasie V Dnia Papieskiego, obchodzonego w całej Polsce pod hasłem „Jan Paweł II – Orędownik prawdy”. Dzięki hojności polskiego społeczeństwa Fundacja mogła przyznać 1601 stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi.

 

W całej Polsce ponad 100 tys. wolontariuszy z różnych środowisk zbierało pieniądze na fundusz stypendialny w zbiórce przykościelnej w całej Polsce. Uruchomiono również akcję telefoniczną i SMS, która przyniosła 390 tys. zł.

Ubiegłoroczny Dzień Papieski miał wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy w historii obchodzono go bez Jana Pawła II i w łączności duchowej z nowym papieżem Benedyktem XVI. W całej Polsce odbyły się msze św., podczas których modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Z wdzięczności i w podzięce – w wigilię Dnia Papieskiego, punktualnie o godz. 21:37, odbyło się specjalne czuwanie modlitewne stypendystów przy kościołach, w których uczestniczyły rodziny, rówieśnicy i przyjaciele. Podobne inicjatywy odbywały się w całym kraju.

We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim stypendyści Fundacji przygotowali panel dyskusyjny dotyczący książki Marcina Witana pt. „Papieski Wielki Tydzień”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowała Międzynarodową Sesję Naukową „Jan Paweł II – Orędownik prawdy”. Gościem specjalnym był J. Em. Kard. Jean-Louis Touran – długoletni szef dyplomacji Watykanu. Ponadto uczestniczyli w niej Prymas Polski, Biskupi oraz kilkudziesięciu ambasadorów m.in.: Kolumbii, Libanu, Łotwy i Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego.

W całym kraju zorganizowano również liczne koncerty. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się galowy koncert zatytułowany „Drogami Jana Pawła II Wielkiego”. Za pośrednictwem łącz satelitarnych podczas koncertu połączono się z Krościenkiem, Krakowem, Przemyślem, Gdańskiem i Wilnem. Dzień Papieski obchodzony był także poza granicami naszego kraju, m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i wielu innych krajach. Wieczorem na Placu Zamkowym odbył się Apel z Ojcem Świętym.

W obchody polskiego Dnia Papieskiego włączył się bezpośrednio obecny papież Benedykt XVI. W swym specjalnym telewizyjnym wywiadzie, wyemitowanym wieczorem 16 października – życzył, aby ten dzień jedności z Papieżem ożywiał wiarę Polaków i wrażliwość na każdego człowieka.

Na Zamku Królewskim przyznano nagrody Totus w czterech kategoriach: „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz „Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”. Nagroda w ostatniej kategorii została przeznaczona na opisanie i udokumentowanie działań mediów we wspomnianym okresie kwietnia 2005 r.

W przygotowaniach Dnia Papieskiego brało udział wiele organizacji, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Główni partnerzy to: Akcja Katolicka, Duszpasterstwa Akademickie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Klub Inteligencji Katolickiej, Ruch „Światło-Życie”, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, SHK „Zawisza” oraz dwie nowe organizacje partnerskie: Rodzina Szkół im. Jana Pawła II i Fundacja Św. Mikołaja, która na przełomie września i października 2005 roku przygotowała po raz pierwszy na tak duża skalę kampanię multimedialną. Kampanię przeprowadzono w telewizji, prasie, radio i Internecie. Akcję promowano także przy pomocy reklamy zewnętrznej. Plakaty informujące o akcji pojawiły się w parafiach i w urzędach pocztowych w całej Polsce. Można je było zobaczyć także w warszawskiej komunikacji publicznej (autobusy, tramwaje i metro). Wspólnie z instytutem badawczym SMG/KRC A Millward Brown Company przeprowadzono badania skuteczności kampanii. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu ankietowani zauważyli obchody Dnia Papieskiego.

91% Polaków słyszało o Dniu Papieskim. Ponadto wskaźnik rozpoznawalności Fundacji wzrósł trzykrotnie.