Rok 2007

Nagrodę TOTUS 2007 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Nagrodę otrzymał Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk o rodzinie.

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę otrzymał profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Zoll, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymał dziennikarz Grzegorz Polak, który od początku swojej działalności dziennikarskiej zajmuje się popularyzacją nauczania Jana Pawła. Relacjonował wszystkie pielgrzymki papieża do Polski. Od 1999 r. wydał szereg pozycji (książki, serie wydawnicze, inserty do gazet) poświęconych Ojcu Świętemu – o łącznym nakładzie ponad 80 mln egzemplarzy.

 

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Uhonorowany został portal internetowy Opoka – za bogaty serwis informacyjny o działalności Kościoła w Polsce i na świecie oraz za uruchomienie nowatorskiego serwis “Pielgrzymki” i serwisu “Edukacji Ekonomicznej”.