Rok 2012

Nagrodę TOTUS 2012 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej
Pani Barbara Wachowicz – pisarka, która propaguje polski patriotyzm, wiarę, postawy honoru i prawości. Autorka pasjonujących tekstów o życiu, twórczości, tajemnicach Wielkich Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. Laureatka m.in. Srebrnego Asa, Złotego Mikrofonu, tytułu Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, wyróżniona Medalem Polonia Mater Nostra Est za: „wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa”. Na wniosek dzieci otrzymała Order Uśmiechu. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nominowana za niestrudzone,  pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu i piękna polszczyzny, postaw honoru i prawości– zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, za dobro dla kultury Kresów Wschodnich.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Andrzej Horubała, Prof. Wojciech Kurpik, Abp Alfons Nossol, Grzegorz Górny.

Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Ks. Andrzej Dziedziul MIC – zakonnik marianin, duszpasterz Forum Hospicjów Polskich oraz dyrektor Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie. Od 1998 r. prowadzi Hospicjum Domowe w Warszawie, które obejmuje opieką miesięcznie ok. 300 chorych i ich rodziny. Sam angażuje się szczególnie w pomoc duchową dla osób umierających i dla rodzin w żałobie. Nominowany za wieloletnie czynne wypełnianie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II przez miłosierną, samarytańską służbę drugiemu człowiekowi.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Dom Nadziei”.

Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Jacek Moskwa – przez piętnaście lat pracował  jako akredytowany korespondent z Rzymu i Watykanu dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, dziennika „Rzeczpospolita” i Radia „Zet”. W dużej mierze dzięki jego rzeczowym relacjom Polacy mogli śledzić pontyfikat swojego rodaka. Towarzyszył Papieżowi w kilkunastu zagranicznych pielgrzymkach. W 2002 r. znalazł się w grupie 14 watykanistów z różnych krajów, zaproszonych jako autorzy rozważań Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, prowadzonej przez Ojca Świętego.  Moskwa opatrzył komentarzem stację ósmą (według włoskiej numeracji): „Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi”. Jacek Moskwa jest autorem ważnych książek o Janie Pawle II. Ostatnim, wydanym w tym roku dziełem jest czterotomowa książka pt. „Droga Karola Wojtyły”, którą będę musieli uwzględnić wszyscy przyszli biografowie Papieża. Nominowany za ważne książki o Janie Pawle II, szczególnie za biografię Papieża „Droga Karola Wojtyły”.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Krzysztof Tadej, Prof. Bogdan Chazan, Stowarzyszenie 10 Czerwca, Ks. Robert Skrzypczak.

TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Oficjalnie Sekcja Polska Radia Watykańskiego zaczęła istnieć 24 listopada 1938 r., choć pierwsze przekazy Radia Watykańskiego w języku polskim pojawiły się już w 1931 r. Od z górą siedemdziesięciu lat Sekcja Polska Radia Watykańskiego konsekwentnie i sku­tecznie łączy podawanie informacji z formacją katolicką. Profesjonalnie informuje nie tylko o działaniach Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej, ale również Kościoła katolickiego na całym świecie oraz życiu innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych. Jest otwarta na współpracę z innymi mediami, zarówno katolickimi, jak i świeckimi. Uwzględnia najnowsze tendencje i technologie przekazu i wykorzystuje je do infor­mowania i ewangelizowania. Nominowana za długoletnią owocną pracę, przybliżającą słuchaczom działania Stolicy Apostolskiej i życie Kościoła w świecie, za formację i ewangelizację wykorzystującą najnowsze tendencje i technologie przekazu.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Katolicka Agencja Informacyjna, Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”, Redakcja miesięcznika „W drodze”, Redakcja miesięcznika „Więź”.