Rok 2014

Nagrodę TOTUS 2014 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Stanisław Niemczyk – polski architekt urodzony w 1943 roku w Czechowicach-Dziedzicach. W 1968 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i nieprzerwanie projektuje różnorodne budowle – handlowe, usługowe, mieszkalne i sakralne. Dał się poznać przede wszystkim  jako twórca niezwykłych kościołów. Nawiązuje do architektury sakralnej różnych epok, tworząc dzieła bardzo indywidualne, pełne ekspresji i nastroju, które przyniosły mu przydomek „polski Gaudi”. Do wyróżniających się dzieł Stanisława Niemczyka zaliczyć należy kościół pw. Ducha Świętego w Tychach, kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie, kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, kościół z klasztorem dla zakonu oo. Franciszkanów w Tychach. Laureat Honorowej Nagrody SARP w 1998 r., uhonorowany w 2000 r. przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice.

Nominowanym w tej kategorii był również Ernest Bryll.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II – ruch społeczny, który powstał 16 października 1998 r w Radomiu. Skupia placówki oświatowe działające w Polsce oraz poza granicami naszej Ojczyzny, które obrały za patrona świętego Jana Pawła II.  Społeczność Rodziny Szkół to zarejestrowane 1232 placówki szkolne różnego stopnia rozsiane po całej Polsce  oraz 21 poza jej granicami (Europa, Ameryka, Afryka), kształcące około 350 000 dzieci i młodzieży.  Najważniejsze cele jakie realizuje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiał Patron, propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II i budowanie więzi między szkołami. Placówki zgromadzone w Ogólnopolskiej Rodzinie Szkół  im. Jana Pawła II przybliżają i pro­pagują postać, działalność i nauczanie Świętego Jana Pawła II poprzez swoją pracę wychowawczo – dydaktyczną.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Miasto Nowy Targ, Norbert Szczepański, Aleksandra Zapotoczny, Instytut Papieża Jana Pawła II.

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Prof. Zbigniew Chłap – Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, patofizjolog, emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie wojny członek Szarych Szeregów. Pierwszy przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL. Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. Przez cały czas społecznej działalności, od 1981 roku, w różnych zespołach, a od 1995 r. wraz z członkami Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” niesie pomoc medyczną najbardziej potrzebującym, nie mającym dostępu do świadczeń medycznych.. Jest inicjatorem i jednym z realizatorów programów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia wśród młodzieży.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Fundacja „Światło”, Helena Pyz.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Zespół twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia – przygotowujący i realizujący uroczystości kanonizacyjne Jana XXIII i Jana Pawła II  Kanonizacja Papieży została przez media publiczne w Polsce zaprezentowana odbiorcom w kraju i zagranicą w bardzo szerokiej formule, obejmującej transmisje najważniejszych wydarzeń, specjalne audycje, a także produkcję filmów dokumentalnych i reportaży. Praca dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia tych zadań trwała wiele miesięcy i wymagała zaangażowania licznych zespołów pracowników mediów i znaczących środków finansowych. Stworzona oferta programowa biła rekordy oglądalności i słuchalności.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Zespół twórców serialu telewizyjnego „Ranczo”, Radio Warszawa, portal internetowy Deon.pl, Redakcja dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”.