Rok 2015

Nagrodę TOTUS 2015 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

  • Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej

Nagrodę otrzymał Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki to współczesny polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej w latach sześćdziesiątych. Były rektor, do dnia dzisiejszego profesor Akademii Muzycznej w Krakowie.
Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu utwory o bardzo oryginalnej kolorystyce dźwiękowej, często wykorzystujące niekonwencjonalne techniki artykulacji (np. stukanie w denko instrumentów smyczkowych). Od 1973 Penderecki zajmuje się także dyrygenturą, prowadząc polskie oraz światowe zespoły symfoniczne, wykonujące m.in. utwory Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Szostakowicza oraz samego kompozytora.

Wyróżnienie specjalne w tej kategorii otrzymał poeta Ernest Bryll.

Nominowanym w tej kategorii był Grzegorz Górny.

  • Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Nagrodę otrzymała Poczta Polska S.A. Poczta Polska towarzyszyła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przez cały okres jego pontyfikatu poprzez emisje znaczków, poświęconych jego osobie i ważnym wydarzeniom z jego posługi. Emisje znaczków były kontynuowane także później, upamiętniając chociażby beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II, we współpracy z Pocztą Watykańską. Osobną grupę tematyczną stanowią znaczki i albumy poświęcone dziedzictwu duchowemu Kościoła. – Dziękuję w imieniu 80 tys. naszych pracowników, których codziennie możecie Państwo spotkać w swoich domach. Staramy się dostarczać nie tylko listy i paczki, ale też satysfakcję. I dlatego chciałbym nagrodę pieniężną przekazać studentom fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – powiedział Piotr Michalski, członek zarządu Poczty Polskiej S.A.

Nominowanymi w tej kategorii byli: „Biblia Miejsc” Wydawnictwa M, Fundacja Szlaki Papieskie.

  • Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza

Laureatką została dr Helena Pyz. Od ćwierć wieku leczy trędowatych w Indiach. Prowadząc rehabilitację, przez pracę pomaga odzyskać godność ludziom zepchniętym na margines społeczeństwa. Stawiając na edukację, dzieciom i młodzieży daje szansę na lepsze życie. Doktor Helena Pyz: kobieta o ogromnym sercu, lekarz, świecka misjonarka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, jedyny lekarz w Centrum Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, a dla tysięcy swych wychowanków po prostu Mami, czyli ‒ jak mówią o niej z czułością ‒ Mama. Jak mało kto rozumie stygmat trądu, bo sama naznaczona jest niepełnosprawnością w wyniku choroby Heinego-Medina. Do Indii wyjeżdżała o kulach, które od dzieciństwa są jej nieodłącznymi towarzyszkami życia, obecnie porusza się na wózku inwalidzkim.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Anna Grajcarek, Siostra Elżbieta Dąbrowska.

  • TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach

Nagrodę przyznano redakcji portalu Deon.pl. Portal, powstały z inicjatywy ojców jezuitów w 2009 roku, stawia sobie za cel informowanie o znaczących wydarzeniach społecznych oraz interpretowanie tych wydarzeń z punktu widzenia nauki Kościoła, a także komentowanie wydarzeń kościelnych i przybliżanie ich znaczenia. Dzięki posługiwaniu się językiem komunikatywnym dla użytkowników staje się łącznikiem pomiędzy religią i życiem społecznym. Proponowane przez portal artykuły, felietony, rozważania, konferencje, rekolekcje, grafika – tworzą charakter jednocześnie formacyjny i poradnikowy. Odwiedza go miesięcznie ponad milion unikalnych użytkowników.

Nominowanymi w tej kategorii byli: Telewizja TRWAM, Zespół twórców serialu TVP „Ranczo”, Miesięcznik „W drodze”, Fundacja „Sprawiedliwi dla świata”.